Hôbeaastate Klubi seltsinguna koondab ja liidab väärikas eas ja puuetega inimesi, nende tugiisikuid ja sôpru.

Klubi koduleheküljel  www.hobeaastad.ee toimub igal nädalal (video)nôustamine Teid huvitavates juriidilistes jm  igapäevaelus olulistes küsimustes spetsialistide poolt. Jälgige infot seoses covid 19 viirusega.

Auhinduraamatud, piletid, reisisoodustused- vôib vôita kord kuus toimuval viktoriinil. Kodulehekülg tutvustab eesti kunsti (sellel aastal Pallase koolkond, esimeseks Konrad Mägi), avaldab raamatute edetabeleid (Eesti Kirjastuste Liit) ja tuletab meelde vana head muusikat (esimeseks Glen Miller "Päikesepaistelise oru serenaad"). Sealt ka viktoriiniküsimused, millele kodus aega vastust leida.


"Teaduse pônevuslood" sarjas on oodata huvitavaid külalisi, kes räägivad teaduse ja kaunite kunstide põnevatest seostest, kosmoseteadusest,  meditsiinist ja psühholoogiast, kriminalistikast jm: näiteks  teaduse niipidest röövitud maalide leidmisel ja tuvastamisel, uuest leheküljest allveearheoloogiast, igavese elu võimalikkusest ja sünteetilisest bioloogiast. Kohvilaud. Jälgige infot!

Klubil on palju sôpru, ta teeb koostööd MTÜ Think'iga, MTÜga Sôbralt Sôbral, MTÜga Sôbra Käsi, Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooliga, Eesti Hoiuraamatukoguga, kôigi maakondade päevakeskustega; on rahvusvahelise IFA liikmekandidaat.

Suure ekraaniga skype klubiruumides aitab suhelda, osaleda kogemusnôustamises, klubiüritustel, samuti huvitavatel sündmustel Tallinna südalinnas, Pirita jôe ääres Irus ja väljaspool Tallinnat. Oluliste ja jätkusuutlike tegevuste planeerimisse on kaasatud kôik liikmed, aluseks vôetud rahvusvahelised ja eestimaised uuringud. 

Klubil on kavas toetada omastehooldajaid osalise päevahoiu vôimalusega eelkôige mäluhäiretega inimestele. Päevakavas on kunstiteraapia, vôimlemine, käeline tegevus, mälutreening, muusika. Lôunasöök meie oma kokatädidelt.

Konrad Mägi    Merikapsad

Klubi täisliikmed saavad iganädalaselt kasutada

-tasuta juriidilist abi

-tasuta tegevusterapeudi juhendamist

-tasuta arvutinôustamist ja abi

-tasuta keeleôpet nii lôimumise kui reisimise eesmärgil

-tasuta meditsiiniôe järelvalvet (vererôhu, veresuhkru môôtmine jm)

-nôustamist ja abi igapäevaelu küsimustes.

Kultuurireisidel vôib osaleda ja ka pikemat tervisepuhkust nautida Euroopa turvalisemates piirkondades (meditsiiniline järelvalve). Hind vastab pensionäri vôimalustele.

Tuntud meedikute, juristide, finantsspetsialistide jt arvamusliidrite poolt läbi viidud aruteluringid, linnavalitsuse infotunnid "60+ pakett 2021" koos kohvilauaga toimuvad üks kord kuus ja nendel saavad osaleda ka piiratud liikumisvôimega inimesed tänu skype-ühendusele. Kohvilaud. Osavôtt tasuta.

Vahvad üritused toimuvad seoses tähtpäevadega, kohvijoomine ajalehe lugemise kôrval meeldivas seltskonnas.

2016. aasta jôuluaegsel seaprae, hapukapsaste ja glögiga koosviibimisel osales ka ajakiri Tiiu. Nad tegid meie proua Esterist oma veebruarikuu ajakirja toreda loo (vt.foto). Selle aasta jôulukoosviibimine toimub 15. detsembril!

Klubil on raamatukogu, nii eesti kui vene keeles ja raamatuid saab ka koju kaasa. Seinatäis riiuleid sisaldab teatmeteoseid ja sônaraamatuid, klassikat ja krimkasid. Vanad väärt ajakirjad.

Muusikat saab ise teha. Ka süntesaatoril (hea juhendaja), mis on vahelduseks telerist YouTube’ist vanade filmide vaatamisele ja asendamatu koosviibimistel.

Käsitööga tegelemisele ja kunstikäe proovimisele aitavad kaasa mônus keskkond, môningad materjalid, vanaemade-aegne ômblusmasin ja hääd nôuandjad.

Kaalumisel ja aruteluteemana aktuaalne on aurusaun.

Massöör ja juuksur tegutsevad ka, aga FIE-dena. Eakate jooga.

Hôbeaastate Klubi loengutel ""60+ pakett 2021" ja "Teaduse pônevuslood" osalemine on kôigile tasuta,  klubi toetajaliikme liikmemaks 5 eurot aastas.


Klubi missioon

Missiooniks on olla teadmistepôhine sotsiaalselt sidus, kaasatust ja osalust väärtustav jôud ja järjepidevuse kandja.
Klubi on seltsing.Klubi sõbrad

MTÜ Think,
MTÜ Sôbralt Sôbrale,
MTÜ Sôbra Käsi,
Tallinna Ülikool,
 Eesti Hoiuraamatukogu, maakondade päevakeskused jt.


Kontakt

Helista meile numbril
 +372 538 59 291 või
kirjuta aadressil:

hobeaastad@gmail.com